Munktell IT-Konsult AB

välkommen till

Munktell IT-Konsult AB

Om du svarar ja på någon av frågorna så kontakta Munktell IT-Konsult AB.

Nyhet

Har du analysbehov av innehållet i en fil från ett ekonomisystem i SIE4 format har jag utvecklat en program som läser in filen i Excel. Gör därefter analysen av innehållet med Power BI Desktop som kan laddas ner utan kostnad från Microsoft. Behöver du analysera data som hämtas från databasen i Visma Administration? Hur kan du bygga ett enkelt system i Excel, SQL Server och Power BI Desktop för rapportering/ budgetering och analys av din ekonomi? Hur är det möjligt att göra "drilldown" till kontonivå när budgeten sätts på kontogruppsnivå?
Läs mer under Affärsidé/verksamhet

© 2019 Munktell IT-Konsult AB, 018-363719, 0707-232400, gosta@munktelldata.com